Poštovani članovi Lum Mas portala.
Obaveštavamo Vas da oglasi na temu novčanih zajmova kao i preparata za potenciju i slično više neće biti objavljivani.
Takođe, nemojte stavljati linkove u opisu oglasa ili u dodatnim kontakt informacijama jer za to postoji posebno polje koje je namenjeno za te svrhe.
Oglasi su podešeni da se ne objavljuju ukoliko je neko od ovih pravila prekršeno.
 
Lum Mas

Korisnik usluga sajta lum-mas.info pročitao je i u svemu je saglasan sa sledećim:

Pravila i uslovi korišćenja sajta lum-mas.info

1. Pružalac usluga

Internet portal lum-mas.info korisnicima usluga - oglašivačima u Republici Srbiji pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu.

2. Besplatne usluge

lum-mas.info pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka - oglasa kao u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

3. Plaćene usluge

lum-mas.info pruža plaćene usluge

a) promocije besplatno postavljenih komercijalnih poruka - oglasa a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti,

b) usluge reklamiranja putem banera.

lum-mas.info zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom.

4. Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga lum-mas.info potrebno je registrovati svoj nalog, tako što se na početnoj strani klikne na dugme NOVI OGLAS u gornjem levom uglu ili na neki od banera na stranici, i dalje se unose potrebni podaci.

Registrovani i ulogovani korisnik usluga može postavljati komercijalne poruke i/ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga.

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Za oglašavanje na lum-mas.info, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija oglašivača. Registrovani korisnik usluga ne mora uneti lične podatke sa kojim se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti komercijlanu poruku - oglas.

Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane lum-mas.info. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama lum-mas.info te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Komercijalne poruke - oglasi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa lum-mas.info uz obaveštenje oglašivaču.

5. Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, Internet naloga, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.
Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
Zabranjeno je oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
Zabranjeno je oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
Zabranjeno je oglašavanje sredstava za lečenje.
Zabranjeno je oglašavanje anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju.
Zabranjeno je oglašavanje sprejeva za samoodbranu i paralisanje.

Zabranjeno je oglašavanje nelegalnih finansijskih i drugih zajmodavačkih usluga se institucija koje po zakonu na to imaju pravo.

6. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame.
Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.
Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posećenosti i slično).
Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana.
Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

7. Pravila i uslovi za slanje elektronskih poruka

Svojim registrovanim korisnicima lum-mas.info nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih poruka. Komunikacija putem poruka je slobodna pod uslovom poštovanja sledećih zabrana:

Zabranjeno je koristiti lum-mas.info za slanje uvredljivih poruka drugim korisnicima usluga.
Zabranjeno je slanje spam poruka korisnicima usluga lum-mas.info. Spam poruka je više puta ponovljena poruka koja nije u vezi sa oglasom oglašivača.
Zabranjeno je korišćenje URL-ova ka oglasima ili stranicama na lum-mas.info u spam e-mail porukama korisnika ka drugim korisnicima Interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
Zabranjeno je slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

8. Trgovina između korisnika

lum-mas.info ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga lum-mas.info je na sopstveni rizik i lum-mas.info, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

9. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Lum-Mas.info

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na lum-mas.info. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke - oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom.

10. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja lum-mas.info, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga lum-mas.info. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija lum-mas.info najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge lum-mas.info.

11. Isključenje odgovornosti

lum-mas.info isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, lum-mas.info nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke lum-mas.info.
U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, lum-mas.info nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na lum-mas.info.
U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, lum-mas.info nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, lum-mas.info nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

12. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i neemitovanja komercijalnih poruka

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da lum-mas.info nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima lum-mas.info  ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja komercijalnih poruka. lum-mas.info zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbiju objavljivanje komercijalne poruke, i u tom slučaju ne odgovaraju za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

13. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je lum-mas.info obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.